Intervjuu 17. aprillil

esmaspäev, 29. oktoober 2018

VOIDURELVASTUS HOOGUSTUB II

Epohhi vahetuseks on koige paremini valmis Hiina. USA poolt vallandatud ohjeldamatu voidurelastamisstrateegia lopeb haleda labikukkumisega ja rahuliku jark-jargulise tagasitombumise asemel viib see ylbusest tingitud ebaadekvaatsus USA valusale prantsatamisele allapoole isegi nende objektiivset nivood.
Hiinal on USAst effektiivsem majandusmudel. Kui sajandi algusest tanaseni on USA majanduskasv olnud ca 40%, siis Hiinal on see yle neljakordne. Juba tana on Hiina maailma suurim toostusriik ja ostuvoime arvestuses ka maailma suurim majandus. Trump virutas sojakulutustele kyll pingutades kovasti juurde, viies need yle $0,7 triljoni aastas, ent langustrendi peatamine nouab vahemalt $1,0 triljonit ja lahemas perspektiivis pole seda raha mitte kusagilt votta. Hiinal on tana maailmas suuruselt teine kaitseeelarve, mis stabiilselt suureneb igal aastal 5%. Hiina kulutab USAga vordse voi veidi halvema sojatehnika tootmiseks viis korda vahem raha kui USA, Venemaa aga USAst parema voi vordse relvastuse tootmiseks kolm korda vahem raha.
Trumpi korralduse kohaselt moodustati moodunud aastal toogrupp, kes uuris USA sojatoostuse olukorda. Asja see avaldati ja igayks voib sellega tutvuda. Globalistide neoliberaalne majanduspoliitika on havitavalt mojunud ka nende sojatoostusele. Veelgi enam, visatakse nalja, et USA matemaatika-fyysika teaduskonnad on kohad, kus opetavad vene professorid ja opivad hiina yliopilased.
USA on tana sisuliselt kodusojas ja Trump ei suuda isegi hadavajalikke oigeid motteid ellu viia. Ehkki arvan, et vabariiklased sailitavad eelolevatel Kongressi valimistel ylekaalu molemas kojas, ei ole tal tait toetust isegi oma parteis. Valispoliitika, mis pretendeerib Full Spectrum Domination, ehk maailma isanda troonile, ent samas tana teistele mitte midagi peale havitava kaose pakkudes, on loll poliitika, mis pealegi ei ole tagatud jouga.
Hiinal on aga sojaajale kohane ainuoige juhtimissysteem, kus kogu voimutaius on praktiliselt koondatud Xi katte. On selge eesmark-ehitada yles harmooniline rahvuslik sotsialistlik yhiskond kompartei juhtimisel ja valitud adekvaatne rahvuslik majandusmudel selle saavutamiseks, kus riiklik planeerimine ja kontroll on yhendatud vaba ettevotluse stiihia jouga. Valispoliitikas pretendeeritakse regionaalsele hegemooniale, mis vastab ka reaalselt Hiina voimalustele. Teistele riikidele pakutakse reaalset praanikut hiigelprojekti Yhe voondi ja yhe tee initsiatiivi rahastamise naol, kus koik on kasusaajad pooled.
Ylitahtis on strateegiline liit Venemaaga, sest kui majanduses on Hiina yle USAst, siis sojaliselt on Venemaa Euraasias tugevam USAst ja nii seljad kokkupanduna on nad voitmatud. Hiina juhib ylemaailmalist rynnakut dollari vastu, kitsendades nii pidevalt USA majanduslikke voimalusi. Systeemseks esituseks pole aega, ent illustratsiooniks voib tuua paljuytleva fakti, et hiljutise Abe visiidi ajal solmiti isegi USA senise vasalli Jaapaniga dollari asendamiseks $30 miljardi suurune swap juani kasuks. Sojaliselt on Hiina juba tanaseks stampinud nii palju keskmaarakette, et USAl pole lootuski kvantiteedis voistelda. Seda enam, et Kongress alles eraldas raha projekteerimistoode alustamisek ning millal joonistel rakett synnib, millal neist katsemudelid tehakse, millal tootmisliin ehitatatakse, millal nad relvastusse hakkavad saabuma.
Ameeriklaste ebaadekaatne arusaam, et Reagani poolt pealesurutud voidurelvastamine murdis NSVL selgroo ja lootus, et sama juhtub ka Venemaaga on liivale rajatud. Nagu ma eelnevalt olen korduvalt seletanud, oli NSVL lagunemise peapohjuseks degenerantse eliidi reetmine. Loota, et Putin koos oma lahikondlastega tahavad lopetada samuti kui Saddam Hussein ja Kadaffi voi isegi nagu Gorbatshov ja Jeltsin on soovmotlemine.
Venemaal ei ole suureks probleemiks vastata USA valjakutsele sojaliselt. Piisab isegi ainult Kalibrite pidevast stampimisest. Peale selle voivad nad asendada praeguste Iskanderite vanad raketimootorid moodsamate vaiksemate ja kergemate vastu, saades nii kytusele lisamahtu ja suurendades lennukaugust voi moderniseerida rakette veidi pikemaks. Peale selle on juba projekteeritud ja katsetused labinud nominaalselt kontinentideahelisse klassi kuuluv Rubez (lennukaugus 5.800 km), mis Tshukotkas taastavast raketibaasist votaks sihikule kogu USA laaneranniku koos Los Angelese ja San Franciscoga. Neid pole veel relvastusse voetud, sest nad katavad ka keskmaaraketi diapasooni alates 2000 km-st. Venelastel oli kasil veel yks projekt - mandritevaheliste rakettide paigutamine raudteevagunitesse. Suht kerge vaevaga on need ca 30t kaaluvad Rubezid panna kuskil Siberis raudteel ringlema voi haruteel voi tunnelis seisma ja vajadusel akki Euroopas mingil suunal kontsentreerida ennem kui USA omad parale jouavad. Lopeks kui Euroopa eliit unistab III maailmasojast, on tark ahvardada lyya esimesena laud puhtaks, shantaseerides nii Euroopat. USA eliidile jaab siis valik kas teha nagu, et midagi neid puudutavat ei ole juhtunud, voi alustada strateegilist tuumasoda. Tegelikult on tegemist pool sajandit vana relvasysteemiga ja USA voib suurema effektita sinna oma raha kyhveldada. Venemaal on kaitseks lmaailma parimad ohukaitseststeemid, mida ta Hiinaga jagab. Venemaa ja Hiina samal ajal arendavad kasvoi kosmose systeeme.
USA otsus valjuda kesk= ja lyhimaa raketilepingust paneb USA Aasia ja Euroopa vasallid eksistensiaalse kysimuse ette. Raske oleks neid paigutada L-Koreasse, sest korea rahvas ja valitsused tahavad rahu poolsaarel koos USA sojavagede valjaviimisega poolsaarelt ja pikemas perspektiivis yhinemist. L-Korea valitsusel oleks pea voimatu voimule jaada USA rynderakettide paigutamise korral, sest peale P-Korea votaks nad kirbule nii Hiina kui Venemaa. Sama jama oleks kaelas ka Jaapanil.
Katse neid Taiwanile paigutada loppeks ilmselt Hiina preventiivse loogiga ja Taiwani taasyhendamise kodumaaga Hiina kompartei sajandaks aastapaevaks, mis sarnaselt Venemaa Krimmi taasyhendamisele kutsuks esile pooleteisemiljardi hiinlase juubelduse yle maailma.
USA keskmaarakettide paigutamine Euroopasse ahvardab viimast havinemisega taktikalises tuumasojas ja muudab ta absoluutselt kaitsetuks mistahes USA majandusliku valjapressimise eest. Samas Venemaa mingit ohtu Euroopale laane poole vana NSVL piiri endast ei kujuta ja majanduslikult on ta Euroopale elutahtis.
Kokkuvottes ei suuda USA lepingust valjaastumisega mitte mingisugust sojalist survet oma peavastaste Hiina ja Venemaa vastu saavutada, poliitiliselt toob see aga kaasa lausa katastroofilised tagajarjed USA liitlassuhetele nii Aasias kui Euroopas ja seega USA mojuvoimu hyppelise languse maailmas.
Euroopa jatkamine USA vasallina tana toob kaasa ainult mustad voi hukatuslikud stsenaariumid: endise julgeoleku asemel tuumaporgus arapolemise, endise USA turu avatuse tottu majandusliku kasu asemel viletsuse. USA arvel parasiteerimisel nii julgeolekuvallas kui ka majanduses on niikuinii kiire lopp.
Laanemaailma norgem joud vanast Saksa, Itaalia jt, eliidist Bormani varimajandusimpeeriumini, Vatikan jne. - yhesonaga koik kontinentaalse Euroopa rahvad on sunnitud valima: kas asendada globalistlik eliit patriootlikuga ja saada taas oma saatuse peremeheks voi manduda arengumaa tasemele. Hiljutine skandaalne isegi Saksamaa ja Prantsusmaa Atlantistidest liidrite Syyria kysimuses sisuliselt USA hylgamine ja Venemaaga liitumine rohutab USA ja Euroopa huvide fundamentaalset vastuolu.

Roman Ubakivi
laupäev, 27. oktoober 2018

VOIDURELVASTUS HOOGUSTUB

Pealkirjas toodud mote on loogiline jareldus, mis tuleneb USA valjumisest kesk- ja lyhimaa rakettide keelustamisleppest. Jaab yle vaid loota, et yha hoogustuvad regionaalsed sojad ei kasva yleyldiseks strateegiliste tuuma- bio- ja keemiarelvadega katastroofiks.
Allpool pyyangi iseenda motete korrastamise huvides teha lyhikese ylevaate hetkeseisust ja arengutendetsidest pohiliselt riikide suhtes, samal ajal teades, et geopoliitikas ei ole riigid ainsad tegijad. Nii oleks voimatu saada aru Stalini absoluutselt hadavajaliku industrialiseerimisplaani fantastilistest edusammudest kui meil ei oleks tana teadmisi Baruchi, Rockfelleri ja Fordi panusest. Mul ei ole loomulikult ligipaasu kapitalistliku maailma oligarhide telgitagustele kokkulepetele, end moned vihjed (naiteks nagu Stross-Kahni havitamine ning Rothschildide ja Rockefellerite ryhmituste poolt yhise panga loomine) annab meile orientiire syndmuste lahtimotestamisel.
Alustame hiljuti maailma hegemooni positsioonilt tougatud USA-st. Vaatasin paar paeva ylemkohtuniku kandidaadi Kavanaughi jampsi Senati komitees ja veendusin USA kodusoja osapoolte leppimatusest. Lugu on iseenesest absoluutne jaburdus sarnaselt Skripali loole: juba aastates prouale tuli akitselt meelde, et 36a.tagasi kooliplikana olevat ta olnud yhel olengul koos Kavanaugha, nad lainud ylesse tuppa ja Kavanaugh olevat talle kae suu peale pannud ning seetottu tydruk arvas, et teda taheti vagistada. Viimast ei juhtunud, aga see syndmus olevat kogu ta elu rikkunud. Ykski neli tema poolt esile toodud tunnistajat sellist olengut ei maleta ja sobratar, kes teda Kavanaughile olevat tutvustanud tunnistas, et ta seda ei teinud ja ta ei tndnutki tollal poissi. Kohtunik eitab ka koike naise ytlusi. Ning seda puperteetiku unenagu arutab taie tosidusega kogu Ameerika, meedia, senaatorid ja korraldatakse massimeeleavaldusi! Muidugi on selge, et tegemist on poliitilise voitlusega, ent absoluutne toe eiramine tahendab, et jargmiseks vastasseisu astmeks Trumpi patriootlikku kurssi pooldajate ja ta vastaste globalistide vahel saab olla juba relvastatud voitlus.
Loomulikult sisuliselt kodusojas oleva USA mojuvoim maailmas langeb kiirenevalt. Teist seda langemist moodapaasmatuks tegevat tegurit - USA vildakat geopoliitilist strateegiat olen ma veidi kasitlenud juba varem. Globalistide, Clintoni, USA suurema osa establishmenti strateegia kailakujuks oli Zb.Brzesinski. Kosmopoliitse finantsoligarhia huvides ja tema eesmargiks on maailmavalitsemine ning seega tema tooriista USA hegemoonia maailmapolitseiniku rollis. Viimane on voimatu ilma havitamata Venemaad,kes ka tana suudab tuumarelvadega USA sona otseses mottes maamunalt minema pyhkida. Selleks pakuti Hiinale liitu maailmavalitsemiseks. Peale Venemaa havitamist oleks olnud jarg Hiina kaes
Hiinlased loomulikult mingid ajaloota tobukesed ei ole ja ytlesid selge ei. USA aga jatkas oma soovmotlemise unelmat alistada Venemaa, mille kohta ma juba siis kirjutasin, et see ei ole realistlik poliitika ja lopeb halvasti USA enda jaoks. Ma lihtsalt tunnen ja tean Venemaad ja venelasi paremini kui USA spetsialistid ning kui Laari, Mikseri ja Mihkelsoni taolised politikaanid.
Venemaad tabavad perioodiliselt eliidi degenereerumisest ja rahva meeleheitlikust voljast tulenevad smutad, ent need ei kesta kaua. Venelastele on oma ajalookogemuse jargi Riik pyha ning alati leidub passionaare ja vene rahvus koondub nagu ajutiselt laialipritsitud elavhobedatilgad.
Vaadakem kasvoi eelmise sajandialguse smutat. Tsaari kukutamine ja liberaalide voimuletulek, bolshevike voimuletulek ja kodusoda. Viimases punaste voidu saavutamise peapohjuseks ei olnud Trotski sytitavad koned, vaid fakt, et nendega liitus ca 60% Vene ohvitserikorpusest ja et viimase tuumikuks oli kindralstaabi ja vastuluure patriootlik tuumik, kellele olid esmatahtsad Venemaa rahvuslikud huvid nig resultaadiks oli Venemaa tous voimsuselt teiseks suurriigiks, seekord punase lipu all.
Ka kaesoleva sajandi alguses oli Venemaa Armee varemetes nagu sajand tagasi. Alles moned aastad tagasi oli kaitseministriks pandud moobliarikas, kes tegeles korruptsiooni ja haaremiga. Laanest vaatajatele tekitati illusioon, et varsti voib Venemaa lyya laiaks peopesaga. Nii voideti aega.
Tana aga naeme jarsku maailma modernseimat armeed mis kytab jankidele Syyrias sauna. Sellist armeed lahinguvoimeliste kindralitega ja reakoosseisuga ning parima relvastusega ei saa luua mone aastaga. Tahendab, Venemaal on vaike patriootlik tuumik, korge intelligentsitasemega, kes on voimelised pystitama reaalseid strateegilisi eesmarke, looma nende saavutamiseks projekte nind voimelised neld ka realiseerima omadeks selleks voimu. Vaadake tana Vene armee isikkoosseisu, mis positiivselt erineb hilise nouka aja omast. Noored kindralid demonstreerivad mitte ainult NATO kolleege yletavat professionaalsust, vaid moodustavad ka suure osa praegu valjavahetatavatest kuberneridest. Viimaseid on ainuyksi kahe viimase aasta jooksul malu jargi 44 kandis. Sojamehekutse on taas au sees. Sojakoolide uste taga on suurem tung kui tsiviilametitele. Seega Venemaal on juba tana kindel riigi tugi ohvitserikorpuse naol. USA armee on aga allakaigutrepil ja otsib meeleheitlikult vaeteenistuseks kolblikke inimesi, Raha aga kulutab USA merejalavaelastele Jaapanis korgekontsalisi naiste kingade ostuks, et neid tanaval kandes mehed sugudevahelistest lohedest paremini yle saaks.
Nii suurel maal, nagu USA ei saa ometi koik inimesed olla ebaadekvaatsed ja suvel ma lugesingi USA lehtedest, et juba enne valimisi oli Trumpiga yhendust votnud selline guru nagu Henry Kissinger, kes pakkus teist nagemust, mis on taiesti kokkulangev allakirjutanu varem esitatuga. USA rahvuslike huvide seisukohast {Trumpi peaideeks ei ole teatavasti USA huvide ja rahva heaolu ohverdamine kosmopoliitse finantsoligarhia sissetulekute suurehdamiseks vaid USA kui koige voimsama, rikkama ja onnelikuma riigi ylesehitamine} on koige ohtlikumaks rivaaliks Hiina ja strateegiliselt oige on alguses yhineda norgema Venemaaga tugevama Hiina vastu. Siit ka Trumpi tagasihoidlikkus Putini sarjamisel ja soov muuta strateegiat ning viitsepresidendi Pence hiljutine avaldus, et Venemaa kurjus on kukepea Hiina absoluutse kurjuse korval.
Ent globalistlik establishment on nii tugev, et iga lahenemiskatse pannakse globalistide kaes olevas peameedias kella kylge kui reetmine ja Trumpi ahvardatakse pidevalt ametist tagandamisega. Seega on kaitseministri Mattise taktikepi all syndinud kahe eri strateegia kokkulapitamine, mis garanteerib USA kindla languse. Nii kuulutatakse yheaegselt peavaenlasteks nii Hiina kui ka Venemaa ning takkajarge ka Iraan ja P-Korea. Euroopa Liit aga kuulutati strateegiliseks vaenlaseks.
Trump on sunnitud kiirustama, sest ajapomm dollaripyramiidi kokkuvarisemise naol tiksub viimaseid kuid. Tana kirjutab juba peameedia finantsysteemi krahhist kui paratamatusest. Oige on siin muidugi initsiatiiv enda katte votta ja minu arvates seda Trump tahab tehagi peale novembri Kongressi valimisi. Ta voib lihtsalt hakata raha valja andma USA riigi poolt, nagu Kennedy ennem oma tapmist teha tahtis. Praegune dollar ei ole ju tagatud riigi kogu varadega, nagu see naiteks oli Noukogude rubla, vaid on erapankade konsortsiumi roheline tapeet. Ent ma ei hakka paljude kombinatsioonide yle siin pikalt arutamagi,Trump on siin minust palju targem optimaalse variandi leidmisel. Tahtis on aga see, et ta peab USA huvides Koikide riikide , sealhulgas oma vasallide , rahakotte voimalikult pohjalikult ryystama.
Kui me liidame reaalselt elluviidavale napakale julgeolekustrateegiale, kus voideldakse korraga pea koigiga ja seega sojaliselt ei suudeta mitte kedagi voita, veel majandusstrateegia, mis kaubandusdefitsiidi vahendamiseks ja kodus tookohtade tagasitoomiseks sunnib vahendama importi ja seega astuma majandussotta [erandiks on Venemaa!}, siis edasine USA mojuvoimu langus maailmas lahemas ja keskmises perspektiivis on paratamatu.
{Jargneb}

Roman Ubakivikolmapäev, 24. oktoober 2018

POOLEARULISED III

Venemaal on loomulikult ka norkusi ja tehnoloogilist mahajaamust, kuid mitte sugugi tappisrelvade alal, nagu "spetsialist" K.Stoicescu meile puru silma ajab. Nii jaab Venemaa maekorguselt maha lennukikandjate osas. Samuti on neil selgelt norgem sputnikute grupeering kosmoses. Elektroonikas on Venemaa mahajaamus seotud sellega, et neil pole suurt elektroonikakontserni, kus pohiline kasum tuleb laiatarbekaupade naol ja sojaline toodang on vaid murdosa. See teeb tootmise vaga kalliks ja arvestades maksumuse/effektiivsuse suhet on paljudes valdkondades seadmed kaalult raskemad ja kasutatakse vanemaid lahendusi. Keemiarelvad likvideeris Venemaa vastavalt kokkuleppele rahusvahelise agentuuri kontrolli all paar aastat tagasi, USAl on aga keemiarelva laod pungil tais, sest neil polevat raha kokkuleppe taitmiseks. Ka on USAl salajased bioloogia laborotooriumid Venemaa piiri aares end sisse seadnud Kesk-Aasias, Ukrainas on neid seitse, Gruusias neli (just sealt kandist on parit ka meile joudnud seagripp). Aktuaalne on geenirelva loomine (eri rasside ja etniliste gruppide suhtes) ning USA Ohujoud rahastavad geeniandmete kogumist Venemaal. Eesti on alati reipalt valmis katsejanesteks ja meie geeniprogramm on juba vana asi. Akadeemik E.Lippmaa oli USA grantide toel oma laboratooriumiga kova tegija.
Tappisrelvade alal on aga Venemaa absoluutne liider, sest ta on ainuke maa, kellel on relvastuses hyperkiirusega (10 Machi) rakett Kinzhal, mis stardib Mig-31K. Selle vastu on USA peaveelaevastik nii tana kui ka nahtavas tulevikus taiesti kaitsetu. Venemaal on tana lennukikandjate omamine suhteliselt tahtsusetu, sest ta eesmargiks on vaid oma piiride julgeolek ja kontroll endise NL territooriumi yle, et oleks julgestuspuhver. Maailma suurima riigina ei ole Venemaal maapuudust, vaid tal on vajalik paarkymmend aastat rahu, et keskenduda sisemistele probleemidele. USA pretendeerib aga avalikult maailmavalitsejaks ja seeparast on talle jou projekteerimiseks ookeanide taha esmatahtis lennukikanjad, kes oma kaitseks vajavad tervet vaikest flotilli.
Vaadake kasvoi viimast NATO merevaeoppust Norra ranniku lahedal ca 1500 km kaugusel Murmanskist. Venelased tana lihtsalt naeravad NATO armetuse yle, sest lennukid Mig-31K (lennuraadiusega 700km) voivad rahulikult valja tulistada oma ohukaitsega kaitstud territooriumilt raketid Kinzhal (laskekaugus 2000km) ja uputada takistamatult kogu NATO laeastiku! Hiina on joudnud hyperkiirusega raketi katsetuseni, ent USA nuputab alles jooniste kallal. Meie sojanduseksperdid tituleerivad sellist olukorda Venemaa tehnoloogiliseks mahajaamuseks ja kabuhirmuks NATO ees?! Vesipead.
Pealegi on venelastel labinud juba katsetused laevadelt baseeruv hyperkiirusega 6-8 machi) laevade vastane rakett Tsirkon mille vastu USA laevadel pole samuti mitte mingisugust kaitset. Venelastel on veel rannakaitsekompleksid Bastion, mille rakette Onyx ei suudeta ka edukalt pareerida. Peale selle veel terve rida laevadevastaseid rakette, samas kui USAl on vene laevade vastu panna vaid igivana Harpuun. Tana ei suuda USA laevastik paaseda isegi kuskil jogedel ja lahesoppides paiknevates vaikestel laeukestele ja pargastele paigutatud tiibrakettide Kalibr runnakust, raakimate siis aatomiallveelaevadest jm.
Tana on ookeanid muutunud USA kaitsevallist torjumatu surmaohu allikaks. Piisab, et kymmekond odavat vene diiselelekti alleelaeva Lada ja Varsavjanka (mida USA nende ookeanitaustast eristumatu myra tottu ei suuda avastada), votavad sisse positsioonid yhelt poolt Atlandi ookeanil ja teiel pool Vaiksel ookeanil ning absoluutselt ohukaitsega kaitsmata USA miljonlinnad jm on havitatavad nende samade Kalibritega. Muudest, voimsamatest relvasysteemidest ma ei hakka raakimagi.
Maajoudude ei tasu vordlema hakatagi. Venemaa on siin igas valdkonnas ameeriklastest tehnoloogiliselt yle. Alustage voi polvkonna jagu tehnoloogiliselt ees olevatest Armata baasil toodetavatest lahingumasinatest ja lopetades ohudessantvagede unikaalsest ainukesena ohust dessanteeruva BMPD-4,mis voib dessanteeruda ka Tallinna ja Tartu lennujaama radadele.
Kui ennem teist maailmasoda vois veel vaielda, kas soja puhul Venemaaga voiksime kesta kaks nadalat voi isegi kuu aega, siis tana on Baltimaa ruumis Venemaa ja NATO vaheline joudude vahekord nii kvaliteedilt kui kvantideedilt absoluutselt Venemaa kasuks ja reaalset vastupanu suudetaks osutada parimal juhul pool paeva. Moned divisjonid ja polgud "tehnoloogiliselt mahajaanud" Iskandereid ja Kaliibreid pyhiksid juba esimese veerand tunniga ara koik NATO pataljonid ja parismaalaste brigaadid ning juhtimiskeskused ja lennukid ning helikopterid likvideeriks riismeid. Mingit sojalist vajadust kasutamaks Venemaal Kaardivae Tankiarmeed Baltikumis ei ole, ent praktika huvides on ka eliitaeosadel kasulik harjutada marki laskmist mitte tuttaval poligoonil, vaid uues olukorras.
Ylaltoodu tahendab, et Venemaal oma absoluutse sojalise yleoleku tottu Baltikumis pole mingit motet kasutada taktikalist tuumarelva Eestis. Venemaa sojaline doktriin ei nae ette preventiivset tuumalooki ei strateegiliste ega taktikaliste tuumareladega. Selleks pole lihtsalt mitte mingisugust vajadust. Venemaal on tana tehnoloogiliselt maailma koige parem sojavagi ka konventsionaalse soja pidamiseks. Seda toestas ka asjane sojakampaania Syyrias, kus USA ja ta liitlaste hiigelsuur ohuarmaada osutus saamatuks kapardiks venelaste vaiksearvulise, ent korgekvaliteetsete ja ylimalt effektiivsete ohujoudude taustal.
Venemaa voidul USA yle Syyria proxisojas on loomulikult strateegilised tagajarjed. Venemaa toestas, et ta on voimekas ja usaldusvaarne liitlane ja seega on tema kaitsva tiiva alla pyrgijaid ohtrasti. Viimati kasvoi Usbekistan. Teiseks demonstreeris ta veenvalt, et USA strateegia senine eesmark vahendada igati Venemaa tuumaarsenali, et aastateks 2018-20 saavutada otsustav tehnoloogiline ylekaal tavarelastuses ja dikteerida Venemaale oma tingimused Valkkiire Globaalse Loogi doktriiniga on katastroofiliselt labi kukkunud. Hoopis Venemaa on osutunud reaalselt sarnase doktriini elluviimiseks palju enam voimelisemaks kui USA!
Venemaa tehnoloogilise ylekaalu pareerimiseks tavarelvastuse vallas teeb USA ,vastavalt oma viimasele tuumadoktriinile, rohu taktikalise tuumarelva valjaarendamisele ja tootmisele ning valjub kesk-ja lyhimaarelastuse kokkuleppest. Hiina taltsutamiseks paigutatakse see uus klass relvi Okinavale ja Taiwanile ja miski ei soojenda ameeriklaste sydant rohkem kui Aasias hakataks vastastikku taktikalisi tuumalooke vahetama. Kaks suurt soda Euroopas viisid USA vagevuse tippu ja ka praegu oleks soda Euroopas parimaks mooduseks oma hiiglasliku volakoorma mahakandmiseks ja finantskollapsi valtimiseks. Kui Laane Euroopa tippida tais tuumalohkepeadega keskmaarakette siis oleks nende look Tallinnale ja Tartule ainsaks reaalseks vastuseks Vene ylekaalukatele tavajoududele. Ka Laane-Euroopa muutub nii taktikaliste tuumarelvade lahingualjaks momentaalselt kui yks USA kontrolli all oleatest rakettidest "juhusliku vea" tottu ohku touseb. Ma ei hakka isegi motlema variandile, kui USA need raketid Baltikumi, Ukrainasse voi Gruusiasse yritab sokutada. Ent joudude vahekord maailmas on tana selline, et USAl ei ole enam reaalset joudu oma tahtmiste elluviimiseks.

Roman Ubakivi

esmaspäev, 22. oktoober 2018

POOLEARULISED II

Ohusojas on peale lennukite oluliselt tahtis veel ohukaitse ja raadioelektroonilise soja vahendid. Viimases on ameeriklaste endi analyysi jargi Venemaal maekorgune tehnoloogiline ylekaal. Kuna selles vallas on Venemaa ylekaal yldtunnustatud, siis diskussiooni teemaks on vaid kysimus: mitu aastat kulub USA-l oma tehnoloogilise mahajaamuse tasategemiseks.
Nyyd ohukaitsesysteemidest. Eestis on korduvalt juttu olnud keskmaa ohukaitsesysteemi ostmise hadavajalikkusest. Ent USA-l ei olegi keskmaa ohukaitsesysteeme! Ameeriklastel on vaid yks vana lahimaasysteem Stringer ja kaugmaasysteem Patriot. Norra kyll toodab keskmaasysteemi rakette, kuid need on kasvoi venelaste Buk-3 vorreldes eilne paev. Venemaa on vaieldamatult maailma parim ohukaitsesysteemide tootja ning omab neid igas klassis kamalutais variante igale maitsele. Isegi NATO liikmesmaa Tyrgi ja Saudi Araabia yritavad USA vastuseisust hoolimata osta venelastelt S-400, kuna see on tana konkurentsitult maailma parim. India, kellest USA planeeris oma strateegia keskpunktiks Aasias sisuliselt purustas need lootused, ostes S-400. Aga paari aasta jooksul jouavad positsioonidele juba S-500 ja USA tehnoloogiline mahajaamus suureneb. Patrioti tase on kuskil S-300 algvariandiga vorreldav. Venelased on aga S-300 juba kolm korda pohjalikult moderniseerinud ja seega USA ja Iisraeli lendurite tutvumine Ukraina vana S-300ga ei anna reaalset kasu.
Netanjahul oli tagasivalimiseks vaja USA toetust saatkonna viimise naol Jeruusalemma, millega ta andis USA-le voimaluse nouda Iisraelilt distantseeruda Venemaast, milleks korraldatigi provokatsioon, mis loppes Vene luurelennuki allatulistamisega. Putini soosiv suhtumine juutidesse on yldteada, ent Venemaad kokkuhoidvaks klambriks on tana uuendatud patriootlik ohvitseride korpus, kelle arvamusi Putin ei ignoreeri. Reaktsioon provokatsioonile oli etteaimatavalt adekvaatne ja 3 divisjoni S-300 (96 lahiguvalmis raketti pluss 300 varu) lisaks juba Syyrias ennem olnud S-400 ja S-300 systeemidega koos raadioelektrooniliste voitlusvahenditega ning yhtse juhtimissysteemiga muudavad olukorda selles ylitahtsas regioonis strateegiliselt. Sellise kupli murdmine, mida taiendavad veel lennukid ja laevad, oleks seotud absoluutselt mitteaktsepteeritavate kaotustega ja USAl tuleb oma kaotusseisu lappimiseks hakata looma sojavaebaasi Kreekas.
Seega on Venemaa selgelt tehnoloogiliselt parem USA-st (kes on ainuke tosiselt voetav sojaline joud NATOs) nii sojalennukite, ohutorjesysteemide ja raadioelektrooniliste voitlusvahendite osas ning USA saaks armetult peksa kui ta yritaks pidada soda tavarelvastusega Venemaale elutahtsates sojateatrites nagu Ukraina ja Baltikum.
Olukord, kus valitsus maksab palka "spetsialistidele", kelle tookohustuseks on anda meile maailmast voimalikult adekvaatne pilt, tegelikult teevad aga koik selleks, et me kobaksime ohmudena nende poolt valjamoeldud virtuaalses maailmas, on reaalselt ohtlik Eesti riigi kestmisele.
(Jargneb)
Roman Ubakivi

pühapäev, 21. oktoober 2018

POOLEARULISED.

Vaatasin ETV Valisilma, kus saatejuht P.Kaldre kuulutas, et Venemaa on valmis kasutama taktikalist tuumarelva, kuid kysimus olevat selles, kas NATO on valmis vastama. Seega tavaparane meie geopoliitiliselt harimatute julgeolekupoliitika "ekspertide" provintslik maailmast ebaadekvaatne arusaamise tase kui poleks jahmatavat isegi lihtsate faktide mitteteadmist. Nii K.Stoicescu lihtlabaselt valetab meile, et Venemaa tunnetab oma tehnoloogilist mahajaamust ohuvae ja tappisrelvade osas ja seeparast nad klammerduvat taktikaliste tuumarelvade kylge. Valega liitub V.Jushkin, kelle arvates Venemaa kardab vaga NATOt, sest viimase relvastuse tehniline tase yletab neid. Ja muidugi ei saa ka seekord hakkama ilma A.Piatkoskita, kelle jargi Venemaa on valmis andma tuumalooki Baltikumis.
Alustame koigepealt geopoliitilisest reaalsuset ja vaatame kust ahvardab Venemaad tana sojaline oht. Arktikas on Venemaa koigist paar sammu ees. Idas taastatakse raketibaasi Tsukotkal ja diviis on Kuriilidel taastatud. Siis tuleb strateegiline liitlane Hiina, kellega nahtavas tulevikus pole probleeme. Siis tuleb Kesk Aasia riigikeste puhver, kust ei lahtu tosist sojalist ohtu , kyll aga terroristide kampasi. Siis tuleb Kaukaasia, kus tanu L-Osseetiale ja Abhaasiale pole sojalisi ohte, jallegi ainult terrorismioht.
Siis tuleb Ukraina, kus juba kaib proxisoda USA-ga. Eespool ma juba pohjendasin oma arvamust, et Ukraina ei ole otsustav eeldus Venemaa taassynniks. Olen siin sama meelt Bush -seenioriga, kes tahtis Venemaa arengu pidurdamiseks riputada talle kaela Ukrainat. Minu argumentatsioon ei ole kyll majanduslik, nagu G.Bushil, vaid eliidi probleem. Ukraina, nagu ka Baltikumi degenerantne eliit, on toestanud, et ta pole suuteline riiki juhtima ja sailitama. Moistlik on Venemaa seisukohast teha puhver Novorossia naol. Krimm ja Syyria baasid on muutnud olukorra regioonis selgelt Venemaale soodsaks. Siis tuleb liitlane Valgevene ja siis teine suur probleem - Baltikum. Edasi neutraalne Soome, kust pole probleeme oodata. Seega on Venemaal ainult kaks tosist probleemi: Ukraina ja Baltikum, kust lahtuv oht tuleb igal juhul likvideerida.
Neid ylesandeid arvestades voib kindlalt yelda, et Venemaal on tana maailma parimad relvajoud, kellele ei ole suureks katsumuseks nende suhteliselt lihtsate ylesannete taitmine. USAl on kyll palju suurem sojavagi, ent nende tohutute globaalsete eesmarkide saavutamiseks, mida poliitikud nende ette on pystitanud , on nad selgelt norgad ja ebapiisavad.
Vorrelgem nyyd Venemaa ja USA sojajoudude tehnoloogilist taset. Strateegilised tuumajoud on Venemaal ilmselgelt moodsamad ja keegi siin vastupidist ei vaida. Taktikaliste tuumarelvade osas on Venemaal tohutu ylekaal. USA-l on Euroopas kuni 200 aatomipommi ja kodus 600-800. Seega parimal juhul kuni 1000. Saates vaideti, et Venemaal on neid 20 korda rohkem. Minu teada on neil yle kymne tuhande ja tais nomenklatuuris: pommidena, suurtykimyrkudena, rakettide (ka ohu) lohkepeadena torpeedodel jne.
Vaatame nyyd tavajoude ja alustame ohuvaest, sest ilma taielikku ylekaalu ohus saavutamata ei ole USA voimeline mitte kellegagi tosiselt voetava vastasega sodima. Ylekaalukalt parim lennuk tana on juba Syyrias lahinguristsed labiteinud Su-57. USA suur lootus ja hirmkallis F-35 on venelaste meistriteose korval taielik abarik. Soovitan objektiivse hindamise huvides vaadata neutraalse India spetsialistide analyysi, kes paigutasid F-35 tana paremuselt seitsmendale kohale. Kuuendal kohal on Eurofighter ja ylespoole Rafale, siis viis korda USA kakist vahem maksev venelaste Su-30MK1 ja jargmisena neli korda vahem maksev Su-35. Pole ime. et hiinlased ostavad Su-35, sest kui panna lahingus vastamisi 100 Su-35 ja 100 F-35, siis tulemuseks oleks ameerika lendurite massitapmine. Peale selle on veel Venemaal pyydurlennukid Mig-31, mis on spetsiaalselt moeldud ylekaalu saavutamiseks ohus. USA-l aga yldse pole selle klassi lennukit. Kus naevad siin Jushkin ja Stoicescu Venemaa "tehnoloogilist mahajaamust" ?!
(Jarneb)
Roman Ubakivi


teisipäev, 2. oktoober 2018

Franciscus II

Paast avaldas soovi naha Maarjamaad kui maluga viljakat maad. Aga meie eliit on ju teadlikult eestluse malust loobunud ja peavad ta ilmingute vastu rahva seas jarjekindlat voitlust. Siin ma esinen geopoliitilisel mottetasandil, milles kahjuks meie rahvas on taielikult harimatu. Ainsaks mulle teadaolevaks geopoliitiliselt haritud inimeseks eestlastest on meie rahvusvaheliselt tunnustatud rahusvahelise oiguse spetsialist Rein Myllerson, kes hiljuti avaldas raamatu, kus ta pohjendas oma seisukohta, et ilmselt Ameerika unipolaarne maailmakord havib ja voidab multipolaarne, mitme joukeskusega mudel. Maakeeli ymberpanduna tahendab see seda, et Hiina ja Venemaa tousevad ja Ameerika hegemoonia vajub ja seega kogu Eesti senine valis- ja julgeolekupoliitika on vale ja meie liberaalne eliit, kes on viinud meid Venemaa vastasesse hubriidsotta, mis iga hetk voib ule kasvada kuumaks sojaks, viib meid hukatusse. Uhesonaga seesama arusaam, millest ma juba 15 aastat olen kirjutanud.
Juba M.Laari esimene valitsus asus totaalsele rynnakule eestlaste malu ja meie tsiilisatsiooni tugisamba vastu -Kollektiivse mentaliteedi vastu, millele pohineb rahvuslus. Laarlased hakkasid labi meedia rahva teadvust pommitama valega, nagu tahendaks aarmuslik individualism eestlase pohiolemust. See on muidugi absoluutses vastuolus meie pohiolemusega. Eestluse koige pohjalikum uurija Oskar Loorits todes, et me oleme yks koige kollektiivsematest maailma rahvastest. Kogu meie ajalugu ei ole olnud kuulsate sangarite ajalugu nagu indo-eurooplastel, vaid kollektiivne rahva ajalugu. Isegi meie myytiline kangelane Kalevipoeg on segu saavutustest ja jobust, kes purjuspai morvas oma aia ja lasi omaenda moogal oma jalad maha raiuda.
Miks meie eliit asus kohe peale taasiseseisvumist eestlust havitama? Sest kogu meie valis- ja julgeolekupoliitika otsustati rajada USA voimsusele ja neoliberaalse rahvusyleste banksterite maailmakorra mudelile, mis nagi ette koigi rahvuste havitamist. Ka kommude ideaaliks on ju rahvuste kadumine nagu tanaselgi Eesti eliidil. Aga USA-l on geopoliitika pohitodede jargi erinev tsivilisatsioonityyp kui seda on sakslastel, venelastel ja eestlastel ning seega erinevad vaartused. Seeparast meie eliit on votnud omaks M.Laari ja T.Kelami nn. "avatud rahvusluse" teooria, mis kutsub selgesonaliselt voimalikult kiiresti loobuma eestlaste polisvaartustest ja asendama need neoliberaalsete vaartustega. Seeparast on loogiline, et ma nimetan meie eliiti prof.Raua eeskujul "moraalseteks vardjateks", kuna nad kiidavad ja votavad uhkelt vastu "Pussy Riot'i" tegelasi, kes levitavad videosi enda grupiseksist uheksandat kuud raseda grupi liikmega ja tantsivad kankaani kiriku altaril. Minule kui traditsioonilisele eestlasele pole nad mingid oilsad vabadusvoitlejad, nagu meie eliit hindab, vaid jalgid vardjad.
Aga tanapaeva liberaalid pole ainult moraalsed vardjad vaid ka vaimselt mitte taisvaartuslikud, yhesonaga poolearulised.
Eesti NSV hariduse suureks eeliseks tanasega vorreldes oli korghariduse omandamisel noue oppida motlema oma peaga filosoofiaeksami naol. Seeparast lugesin nooruses labi igavate opikute asemel Aristotelese "Metafyysika" mis tegi mind eluks ajaks immuunseks liberaalide jaburduste suhtes. Aristoteles seletas vaga lihtsalt, et terve moistuse seisukohast ei saa osa olla mitte kuidagi tahtsam kui terve tervik. Seega indiviid oma inimoigustega on vahem tahtsam kui perekond, kogukond, uhiskond riik jne. Napakas oleks ju oletada, et ma imikuna oleks ellu jaanud ilma perekonnata ja yhiskond, rahvus ja riik haviks kui koigekallimat mind ei oleks. Liberaalide totakas egoistlik individualism on mitte ainult moraalselt vaid ka intellektuaalselt krokodillide tase.
Seega me peame Franciscuse nouande kohaselt tostma ausse oma esivanemate kollektiivse malu ja nende vaartused, mida meie eliit on jalge alla tallanud. Maluga on orgaaniliselt seotud Paavsti sygava motte kohaselt ka viljakus, sest oma kollektiivse maluga vastuolus olevad inimesed on onnetud ja stressis. Aga isegi stressis olevad loomad ei ole viljakad, raakimata siis inimestest. Laarlaste shokipoliitikast pohjustatud demograafiline katastroof on uletatav vaid oma esivanemate vaartuste juurde tagasipoordumisega. Paavsti kriitika kapitalismi kohta ja meie eliidi mamonnakultuse mainimine viitab, et me vajame eliiti, kelle malus on aktuaalne meie esivanemate eesmark J.Hurda sonastatud yleskutses saada vaimult suureks.
Roman Ubakivi

pühapäev, 30. september 2018

FRANCISCUS YLLATAS

Olin Raekojaplatsil kui paavst Johannes Paulus II meid kylastas. Tegemist oli selgelt poliitilise toetuse avaldusega, mille eest teda tanama laksingi, ent hinge ta ei konetanud. Tema kone sisu ma tegelikult ei maletagi.
Franciscuse visiiti Baltikumi ma ei jalginutki, sest ausalt oeldes midagi rohkemat kui eelmiselt paavstilt ma ei osanud oodata. Seeparast ma sattusin ta kone peale Eesti eliidile Roosiaias taiesti juhuslikult - hakkasin just tooriideid selga ajama et valjas korstent laduma minna kui impulsiivselt lylitasin korraks televiisori sisse. Just paavsti kone alguseks. Korsten jai tol kenal paeval ladumata, sest paavst puudutas ootamatult mulle kui rahvuslasele olulist teemat ja ka sydant. Kahjuks ei ole mul voimalust vaga targa paavstiga isiklikult suhelda ja muidugi ei saa ma vaita, et ta motles oma sonadega just seda, mida mina arvan.
Meie ettekujutus maailmast soltub loomulikult meie maailmavaatest ja rahvuslase arusaam erineb pohimotteliselt liberaali omast. Aga kogu Eesti eliit on liberaalne. Nii avaldas liberaal Aaviksoo kaks artiklit, kus ta toetudes Nietzschele tema yliinimesega, saab niimoodi aru, et ministriseisus annab talle moraalse oiguse rahvale valetada. Mina aga saan filosoofist niimoodi aru, et kuna kapitalismi areng on Laanea vana jumala tapnud ja asendanud ta mamonna puuslikuga, mis ei noua meilt enam enda hinge vertikaalset ponnistust, siis on igauhe kohus inimese nime oigustamiseks hoida vertikaalset kurssi ja pyyelda jumalale sarnase yliinimese poole. Aga Jumala sunonuum on Tode. Seega minu arusaamise jargi on ministri kohuseks rahvale ainult tott raakida ja seda just kriitilises situatsioonis milles eestlus tana kahtlematult on. Eliidi valetamine tana on hullem riigireetmisest. Teisalt liberaalide ainsaks voimaluseks voimul pusimiseks on rahva petmine talle valetades.
Franciscuse sonum meie eliidile oli havitav: te olete kyll elanud head, materjaalselt kindlustatud mugavat elu, ent see ei ole olnud hea, oige elu kristluse jargi. Rahva shokipoliitikaga tapmine ja riigivara omaenda taskusse kantimine ei ole muidugi ligiinimesse kui iseenda armastamine. Eesti rahvas ei ole onnelik ja eliidiski saavad olla onnelikud vaid krokodilli isiksuse tasemel tegelased, kellel pole vaimsusega midagi yhist.
Eesti eliidile on alati iseloomulik olnud moonakamentaliteet ja krapslik valmisolek iga uue isanda pilli jargi tantsimine. Nii sai muidugi Eesti esimeseks maaks Euroopas kes sai judenfreyks ja tana oleme ainuke maa, kus poliitiline eliit on taielikult liberaalne. Kevadel oli liberaalide juhil Euroopa parlamendis (G.V.) Euronewsis esinedes pohjus tuua Eestit koigile teistele maadele eeskujuks, sest meil ei ole ainult voimuparteid liberaalsed, vaid ka koik opositsiooniparteid on liberaalsed.
Muidugi on siin esmapilgul vastuolu: kogu tanane Eesti eliit koosneb ju vanadest kommunistidest ja kagebeshnikutest ning nooremad nende portfellihoidjatest broileritest ja kuidas sai neist yleoo liberaalid kelle ideoloogia on absoluutselt vastuolus kommunistlikuga? Tegelikult mingit massilist ajukirurgiat ei olnud. NSVL eliidi degenereerumisprotsess algas juba Hrushtshovi ajal ja Noukogude voimu lagundamist juhtisid edukalt tippkommunistid ja tema truu tooriist KGB. Nad ise olid ammu loobunud kommunismiideest, sest see pani neid kurnavasse rakesse, samal ajal kui nende materiaalse heaolu tase oli poliitburoo raudvara Mikojani sonade kohaselt vaid keskmise Kreeka inseneri tasemel. Tanapaeva liberalism on degerantide religioon ja ideoloogia, sest erinevalt paavstist ja rahvuslastest (selles pohiprintsiibis olen ma Franciscusega kahtlematult hingesugulane) ja ka toelistest kommunistidest kuulutavad liberaalid koige tahtsamaks indiviidi, iseenda egoistlikud huvid. Rahvuslasena on minust tahtsamad eestluse huvid. Ristiusule on aga liberaalid antikristlased, satanistid, sest Jumala kohale on liberaalid asetanud iseenda.
NSVL raha ja kulla valjavedu algas KGB abil juba 1970-ndatel ja massilise hoo sai ta 1986.aastal ning valismaal hakati massiliselt moodustama varifirmasi, mille aktsionarideks olid kompartei usaldusfirmasi. Mitte midagi uut ajaloos, sest just nii hakkasid natsid Bormanni juhtimisel tegutsema 1943.a-l. Sotsialistliku majanduse pohiprintsiibid kaotati ara 1987. aastal ja sealtpeale astus NSVL nn. yleminekumajanduse seisusse.
Voib uskuda Gorbatshovi, et tegelikult ta eesmargiks ei olnud NSVL lagundamine, sest degenerantse mulapidamatusega imbetsillina ta ei saanud aru, et rahva vara umberkantimiseks nomenklatuuri isiklikku omandusse on valtimatu kommunistliku ideoloogi ja seega ka kompartei lammutamine, viimane oli aga asendamatu yhtse riigi pysimiseks. Mingi president ja liiduleping polnud selleks voimeline sotsialistliku majanduse lammutamise olukorras.
Franciscus ei anna ainult meie tanase olukorra adekvaatse hinnangu (vast ka piiskopp Jourdani abil) vaid ka naitab oige tee inimese ja eestluse oitsenguks: poorduda tagasi oma juurte poole mis voimaldab ka tana ahtra Maarjamaa muuta taas viljakaks.
(Jargneb)
Roman Ubakivi